Podmínky použití

Vymezení pojmů

Provozovatelem webových stránek mimosoudni.cz je společnost Expozitura pro mimosoudní vymáhání a dražby s.r.o., Plovární 478/1, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí, IČ 02313201.

Zpracovatelem osobních údajů je provozovatel. Správci osobních mohou být další subjekty – poskytovatelé technických a marketingových služeb. Zpracovatel nebude bez předchozího svolení uživatele sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje nikomu dalšímu.

Uživatelem webových stránek je kdokoli, kdo navštíví web provozovatele nebo na něm provede libovolnou akci, tj. odeslání webového formuláře.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

Provozovatel je registrován na ÚOOU pro účely zpracování osobních údajů pod číslem: 00075902.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Aktivně shromažďované údaje

Aktivně shromažďované informace jsou takové údaje, které uživatelé vyplňují aktivně pomocí webového formuláře a je k nim zapotřebí uživatelská akce – tj. vědomé odeslání webového formuláře pomocí potvrzovacího tlačítka.

Tyto údaje jsou nepovinné a uživatelé je poskytují dobrovolně pro potřeby kontaktu s provozovatelem či využití služby provozovatele.

Kontaktní formulář

Údaje odesílané pomocí kontaktního formuláře slouží k identifikaci věřitele dlužníka. Jsou to zejména jméno, email a telefon věřitele a údaje, které věřitel poskytuje o dlužníkovi (Jméno, rodné číslo, IČ, adresa, zaměstnání, e-mail, telefonní číslo a další údaje).

Live chat

Údaje odesílané pomocí okénka podpory Live chat slouží k identifikaci věřitele dlužníka. Jsou to zejména jméno, email a telefon věřitele a údaje, které věřitel poskytuje o dlužníkovi (Jméno, rodné číslo, IČ, adresa, zaměstnání, e-mail, telefonní číslo a další údaje).

Pasivně shromažďované údaje

Pasivně shromažďované informace jsou takové údaje, které webové stránky sbírají, aniž byste aktivně zadali informace o sobě. Pro sběr těchto dat se využívá různých technologií a způsobů jako například IP adresa nebo cookies. Soubory cookies mohou do prohlížeče uživatele ukládat služby třetích stran.

Tyto informace umožní lépe přizpůsobit obsah stránek potřebám uživatelů a pomáhají provozovateli lépe zacílit behaviorální reklamu. Sbírání těchto informací může uživatel zakázat v nastavení svého prohlížeče nebo použitím funkce anonymního prohlížení webu.

Údaje o návštěvnosti webu

Webové stránky sbírají informace jako je cookies, IP adresa, informace o webovém protokolu a prohlížečích pomocí služby Google Analytics.

Remarketing a personalizace reklamy

Webové stránky sbírají informace jako je cookies, IP adresa, informace o webovém protokolu a prohlížečích pro účely cílení behaviorální reklamy, remarketing a personalizaci reklamy. Webové stránky ukládají tyto cookies: Adwords Pixel, Sklik Pixel a Facebook Pixel.

Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

 

Právo na odstranění osobních údajů

Pro vymazání vašich osobních údajů uživatle kontaktujte provozovatele na adrese legal@mimosoudni.cz a ten je povinen do 30 dnů od odeslání žádosti vyhovět.